Projektledning - KTH
Projektledning - Filminspelning - KTH

KTH - kommunikation och projektledning

Uppdraget för KTH i Stockholm har varit inriktat på student-rekrytering för ITM-skolans civilingenjörsprogram. Två kampanjer och sex filmproduktioner har jag projektlett.

Rörligt och digitalt för att rekrytera studenter
Under ett år arbetade jag med att i samarbete med lärare, studenter, programansvariga och utbildningsansvariga ta fram rörligt material som presenterade sex av ITM-skolans olika civilingenjörsprogram.
Arbetet har inneburit projekt- och produktionsledning av filminspelningar, manusframtagning och många möten för att bilda mig en uppfattning om varje programs unika innehåll. Filmerna har producerats i nära samarbete med KTH:s avdelning Mediaproduktion samt externa reklam- och mediabyråer. Två av filmerna har används som grund i digitala kampanjer i sociala media, via DR och event på plats i Stockholm och Södertälje för att rekrytera studenter. Dessa har jag också projektlett. Resultatet har bidragit till fler sökande och mina uppdragsgivare på KTH har varit mycket nöjda.

KONTAKTA MIG:
Kicki Kollstedt
+46 72 329 69 65

kicki@kollstedt.se