Markarbete - Maicon i Uppsala

Extern VD för Maicon i Uppsala

Uppdraget som extern VD för Maicon i Uppsala innebar framför allt framtagande av en affärsplan samt arbete med att få interna processer på plats. Medarbetarsamtal, befattningsbeskrivningar, fungerande interninformation, ekonomisk uppföljning, varumärkesarbete samt administrativa rutiner kring säkerhet var några av mina ansvarsområden under mitt år på Maicon AB. Jag  har även haft administrativa uppdrag för Maicon Rail i Stockholm.

maiconinfrakraft.se - markarbete
maiconinfrakraft.se - markarbete

KONTAKTA MIG:
Kicki Kollstedt
+46 72 329 69 65

kicki@kollstedt.se