Nordiska Museet

Strategiuppdrag för Nordiska Museet

Under hösten 2016 deltog jag i strategiarbetet med att ta fram en långsiktig varumärkesstrategi för Nordiska Museet som leddes av Kairos Future på uppdrag av VD och dåvarande Marknadschef. 

KONTAKTA MIG:
Kicki Kollstedt
+46 72 329 69 65

kicki@kollstedt.se