Marknadsforing

Marknadsföring

Arbetat med marknadsföring och kommunikation i hela mitt liv. Brinner för att skapa strategier och planer där jag tillsammans med andra, externt och internt, hittar kreativa processer som leder till riktigt bra, kreativa och effektiva kampanjer i målgruppsanpassade kanaler för att nå mål-gruppen vid rätt tillfälle i rätt kanal som väcker uppmärksamhet och leder till bra affärer. PR, event, digitalt, analogt - det som når målgruppen är det som jag ser till att hända!
Har alltid omvärlds- och målgruppsanalys som viktiga redskap när jag ansvarar för marknadsföring och varumärkesutveckling i ett företag eller en organisation, med uppföljning som en obligatorisk del. Alltid.

KONTAKTA MIG:
Kicki Kollstedt
+46 72 329 69 65

kicki@kollstedt.se