Strategi

Strategi

Man behöver alltid ha en strategi innan man börjar driva ett projekt, genomföra en kampanj eller göra ett varumärkesarbete.
Jag har lång erfarenhet av att arbeta med strategi och planer, omsätta dessa i handlingsplaner och se till att alla delar hänger ihop och levereras i tid. Integrerad kommunikation med ett innehåll som betyder något. Strategier för att bidra till övergripande mål och bättre affärer.
Skrivit och implementerat affärsplaner, marknadsplaner, handlingsplaner, strategier för projekt och hela företag. Alltid i nära samarbete med mina uppdragsgivare. Bra på att sätta mig in i problematiken, utmaningarna och min uppdragsgivares varumärkespersonlighet.

KONTAKTA MIG:
Kicki Kollstedt
+46 72 329 69 65

kicki@kollstedt.se